'Raadsleden geweerd bij fusiebespreking Haren en Groningen' (update)

© Archief Omrop Fryslân
D66 in de gemeenteraad van Haren is in woede ontstoken over de manier waarop de fusiebesprekingen met de gemeente Groningen plaatsvinden.
Volgens de partij vinden de gesprekken achter gesloten deuren plaats. Daarbij zijn alleen burgemeesters en wethouders aanwezig en niet de gemeenteraadsleden.

Hayo Apotheker

De gesprekken over de mogelijke fusie worden gevoerd onder leiding van D66-prominent Hayo Apotheker. Hij zou de raadsleden hebben laten weten dat ze niet welkom zijn.

Transparantie

De 'achterkamergesprekken' zijn tegen het zere been van de raadfractie van D66. 'Van transparantie en openheid is geen sprake', aldus fractievoorzitter Marjan Bachman. 'Hoewel de wet dit niet voorschrijft, wordt alles in strikte vertrouwelijkheid besproken en zijn de raadsleden uit de overleggroep geweerd'.

'Open overleg'

Volgens Bachman staan de gesprekken achter gesloten deuren in 'schril contrast' met een brief, die de provincie Groningen eerder naar de gemeente Haren stuurde. In die brief zou expliciet staan dat de procedure moet starten met 'open overleg' en dat er behalve met de colleges ook met gemeenteraadsleden moet worden gesproken.

Bevolen vertrouwelijkheid

De fractie van D66 heeft inmiddels een motie ingediend, waarin wordt voorgesteld dat de gemeenteraad de gespreksverslagen mag inzien. De motie werd door het college overgenomen, maar tot verbazing van D66 heeft de provincie nu bepaald dat de gesprekken en de verslagen vertrouwelijke blijven. Bachman: 'Elk gemeentebestuur moet zelf maar weten hoe daar mee om te gaan. Maar feitelijk kunnen de aanwezigen natuurlijk niets anders doen dan die bevolen vertrouwelijkheid te respecteren. Dit betekent dat de gemeenteraad van Haren verstoken blijft van alles wat in het open overleg besproken wordt'.

'Besluitvorming onmogelijk'

Doordat de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvinden, vindt D66 dat het onmogelijk is om tot besluitvorming te komen. 'Want pas op het moment dat wordt besloten met elkaar verder te gaan, zullen de verslagen openbaar worden', zegt D66-fractievoorzitter Bachman. 'Maar dan is het besluit al genomen'.

Op slot

Via een brief heeft de partij haar teleurstelling en afkeuring over de procedure uitgesproken. 'Democratische besluitvorming kan alleen plaatsvinden als alle informatie transparant en toegankelijk is en als de achterkamertjes op slot blijven', aldus Bachman.

'Geen achterkamertjespolitiek'

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) laat in een reactie weten dat van achterkamertjespolitiek geen sprake is: 'We houden ons aan de wet. Daarin staat dat gesprekken die vallen onder deze procedure vertrouwelijk zijn. Daar heb ik mij aan te houden.'
Bovendien zegt Brouns dat de gemaakte afspraken vanaf het begin duidelijk waren: 'Een week geleden hebben we bij elkaar gezeten. Ook raadsleden waren bij dit eerste gesprek. En iedereen heeft ingestemd met deze procedure. Kortom ze kunnen deze brief wel sturen, maar de inhoud ervan klopt niet.'