Instellingen

Nieuwe versterkingsmethode voor monumenten

Het is een bijzonder gezicht. Van een afstandje lijkt rijksmonument Maarlandhoeve in Uithuizen te zweven. Maar schijn bedriegt.
Er is sprake van een nieuwe versterkingsmethode in het aardbevingsgebied. Het voorhuis

is volledig uitgegraven en wordt tijdelijk ondersteund door een stalen constructie.
En zo kan de oude fundering worden weggebroken. Die maakt plaats voor een nieuw systeem met stevige funderingspalen. Daar wordt een betonvloer op gestort, die voor een deel op kunststof veren rust.

Op veren

'Bij een aardbeving gaat het onder het huis bewegen. De woning zelf staat min of meer op veren en blijft bij de beweging keurig op haar plek. Zonder schade', licht architect Kor Holstein toe.
Hij is er van overtuigd dat het een heel veilige methode is. 'Honderd procent veilig zelfs. Zowel voor het pand zelf, als voor de bewoners.'

Voor het eerst

Wereldwijd wordt deze zogenoemde methode van 'base-isolators' vaker toegepast. Het is voor het eerst dat het ook in het aardbevingsgebied in Groningen wordt gebruikt.
Volgens Holstein is het met name geschikt voor monumenten. 'Het grote voordeel is dat met deze methode de historische waarde van zo'n pand volledig in tact blijft', vindt de architect.
Het gaat nog om een proef, maar het Centrum Veilig Wonen (CVW) verwacht dat deze methode vaker zal worden toegepast. Met name bij monumenten. Nadeel is wel dat de kosten relatief hoog zijn, omdat er veel voorwerk verricht moet worden.