Oost-Groninger gemeenten gaan samen winkelgebieden verkleinen

Oldambt, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer en Veendam trekken samen op de regionale detailhandel in Oost-Groningen een toekomst te geven. De vier gemeenten hebben daarvoor hun handtekening gezet onder een regionale retailagenda, die ze samen met de provincie en MKB Noord uit gaan voeren.
De gemeenten in Oost-Groningen moeten zorgen dat ze de leegstand beteugelen, dat ze compacte winkelgebieden maken en dat ze de aanloopgebieden aantrekkelijker maken.

Nulmeting

Van de winkelkernen Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand en Veendam is een 'detailhandelsfoto' gemaakt als nulmeting. Daaruit blijkt dat de vier kernen vrijwel dezelfde sterktes en zwaktes hebben. Qua inwoneraantallen zijn de vier plaatsen ook vergelijkbaar.

Iedereen winnaar

Volgens Gerard Kremer, voorzitter van MKB Noord, zijn de problemen in het gebied bovendien zo groot, dat het niet op lokaal niveau opgelost kan worden. 'Een groot probleem moet je ook grootschalig proberen op te lossen', zegt Kremer. 'Met natuurlijk de lokale behoefte wel voorop, maar als je het regionaal kunt organiseren, is iedereen een winnaar.'
'Het is niet zinvol als Stadskanaal een oplossing verzint, die niet toepasbaar is voor Veendam', stelt Kremer. 'Het is juist heel goed als je het op elkaar kunt afstemmen.'

Sterkte en zwakte

Wethouder Peter Gelling van Stadskanaal benadrukt dat er juist wordt gekeken naar de sterktes en zwaktes die overeen komen. 'We moeten geen concurrenten van elkaar worden', zegt hij. 'De ondertekening van zo'n retailagenda is symbolisch, maar je ziet dat het z'n vruchten af gaat werpen. In gezamenlijkheid hebben we ook besloten tot die nulmeting, waaruit sterke en zwakke plekken zijn gekomen, waar we weer gezamenlijk mee aan de slag kunnen.'

Winkelcentra verkleinen

Een concrete eerste stap is dus dat de winkelgebieden aanzienlijk verkleind gaan worden. Dat geldt met name voor Winschoten, Hoogezand en Stadskanaal. 'Wij waren altijd erg trots op ons grote, lange centrum in Stadskanaal', aldus Gelling. 'Maar nu is het meer een blok aan ons been met veel leegstand.'

Links het huidige winkelgebied van Stadskanaal, rechts het toekomstbeeld.
In Winschoten is men al een tijdje bezig om het winkelgebied te verkleinen. De andere gemeentes leren daarvan. 'We zijn ook met collega's op bezoek geweest in Winschoten om te zien hoe zij dat doen', zegt Gelling. 'Zo proberen we elkaar te helpen.'

Links het huidige winkelgebied van Winschoten, rechts het toekomstbeeld.

Voorbeeldproject

Kremer noemt de manier waarop Oost-Groningen de detailhandel aan wil pakken een voorbeeldproject. In zijn hoedanigheid als gebiedsregisseur heeft hij eerder ook geconstateerd dat de bestuurlijke samenwerking in het gebied moeizaam verliep. Voor dit vraagstuk geldt dat probleem niet. 'Ik ben extra trots. De problemen zijn op te lossen. Aan de retailagenda is twee jaar in harmonie gewerkt, maar nu is wel het uur van de waarheid. Het moet nu ook nog even gebeuren.'