Raad van State staat gedeeltelijke sloop Papiermolenpark toe

Het verkleinen van de ligweide bij het openluchtbad De Papiermolen in Groningen kan gewoon doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend bepaald.
De Stichting Leefomgeving en de Vleermuiswerkgroep Groningen hadden de zaak aangespannen tegen de gemeente Groningen. De Raad van State acht beide organisaties echter niet belanghebbend, en legt de bezwaren om die reden naast zich neer.

Nieuwe knooppunt Julianaplein

De gemeente verleende in oktober een vergunning aan Rijkswaterstaat om de gedeeltelijke sloop van het monumentale park mogelijk te maken. Een deel van de ligweide moet worden ontruimd om het nieuwe knooppunt Julianaplein mogelijk te maken.
De Stichting Leefomgeving geeft zich nog niet gewonnen. Voordat met de sloop van de ligweide wordt begonnen, moeten nog aanvullende ontheffingen en vergunningen worden aangevraagd. Die kunnen leiden tot nieuwe bezwaren.

Beroepsprocedure

De Stichting verwacht daarnaast een gunstige uitspraak in de nog lopende beroepsprocedure tegen de ringweg. 'Het ging nu om alleen de Papiermolen, we gaan er nog altijd vanuit dat we een sterke uitgangspositie hebben in de zaak tegen het tracébesluit. Daar gaat net naast vernietiging van natuur ook om verslechterde leefbaarheid en verkeersveiligheid, terwijl het project voor de Stad geen noemenswaardige voordelen heeft', aldus een woordvoerder.

Lees ook: