Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied

Drie jaar lang gaan overheden, natuur- en watersportorganisaties onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee.
Doel van het onderzoek, waaraan ook de Rijksuniversiteit meedoet, is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken.

'We willen graag nagaan of en hoe vaarrecreatie invloed heeft op de Waddenzee', zegt Kim
Uittenbosch, programmamanager van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. 'Door de grote hoeveelheid data samen te brengen kunnen we trends waarnemen die anders onzichtbaar blijven.'

Ervaringen van wadlopers en zeekanoërs
Het onderzoek zal onder meer gebruikmaken van databestanden en tellingen van vogels en zeehonden en data over de recreatievaart (radargegevens, vliegtuig-, haven- en sluistellingen).

Tegelijk kijken onderzoekers naar de interactie tussen recreatie en natuur. Daarbij maken ze onder meer gebruik van waarnemingen van wadlopers en zeekanoërs.

Versterken
Dit najaar worden de eerste resultaten verwacht. Projectleider Bertus van der Tuuk benadrukt dat hij niet de verstoring van de Waddennatuur door waterrecreanten wil aantonen.

'Vaarrecreatie op het Wad gaat om genieten, waarderen en beleven. Met dit onderzoek willen we die positieve elementen zo objectief mogelijk in beeld brengen. Als we beter begrijpen wat de wisselwerking is tussen natuur en recreatie, kunnen we beide versterken.'

Lees ook:
- Zo ziet de nieuwe uitkijkpost op Lauwersoog er uit
- Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden
- WNF: 'Stop de gaswinning in het Waddengebied'
- Werelderfgoedcentrum Waddenzee moet ecologisch visitekaartje worden
- Wadvaarders willen meer ruimte in de Waddenzee
Meer over dit onderwerp:
LAUWERSOOG
Deel dit artikel:

Recent nieuws