Haven Noordpolderzijl is weer bereikbaar voor wadvaarders

Zoals de haven vorig jaar nog was
Zoals de haven vorig jaar nog was © Astrid Mellema/RTV Noord
De vaargeul van en naar de haven van Noordpolderzijl is weer schoon. De gemeente Eemsmond heeft de geul uitgebaggerd zodat de haven weer bereikbaar is voor wadvaarders.
Het dichtslibben van de vaargeul is een structureel probleem waar de gemeente nog geen permanente oplossing voor heeft.

Spoelzee

'De haven zelf valt nog droog en het uitbaggeren is geen structurele oplossing', zegt wethouder Harald Bouman. 'Iedere keer opnieuw is er budget nodig. De situatie is dus nog niet optimaal en ik hoop dan ook dat we op korte termijn verder kunnen met een structurele oplossing voor het baggerbezwaar, zoals de spoelzee.'

Vismigratie

De gemeente Eemsmond besloot eind 2015 met het Waterschap Noorderzijlvest om voor de aanloopgeul Noordpolderzijl in 2016 opnieuw onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Niet alleen om de bevaarbaarheid van de aanloopgeul te vergroten, maar ook om de vismigratievoorziening te verbeteren. Die vismigratie is afhankelijk van de waterstand. Deze was door de opslibbing niet voldoende.