Opkoopregeling aardbevingsgebied fors overtekend

Er hebben 176 woningeigenaren een beroep gedaan op de proef met een opkoopregeling in het aardbevingsgebied.
Uit een eerste selectie blijkt dat 115 aanvragers aan alle voorwaarden voldoen. Daarmee is de regeling waar tien miljoen euro voor beschikbaar is fors overtekend. Er is maar geld voor vijftig gedupeerden.

Geloot
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders maakte eerder bekend dat er wordt geloot als zich te veel gegadigden melden. Hij maakt de uiteindelijke selectie samen met een adviescommissie.

De vijftig deelnemers die uiteindelijk worden uitgekocht krijgen 95 procent van de taxatiewaarde. Ook wordt de waardedaling gecompenseerd. Daarbij gaat het om de huidige marktwaarde. Een half jaar na de overeenkomst moet de woning worden overgedragen.

Financiële of psychische problemen
Om in aanmerking te komen voor de proef moet aan strenge voorwaarden worden voldaan. Zo moet sprake zijn van grote financiële of psychische problemen. Verder kunnen echtscheiding of overlijden een rol spelen. Daarnaast moet de woning minimaal een jaar te koop staan.

Ook komen mensen die ver buiten Groningen een baan krijgen in aanmerking. Dat geldt ook voor ouderen die kleiner willen wonen en bijvoorbeeld een indicatie voor een verzorgingshuis hebben.

Kritiek op regeling
Er is de nodige kritiek op de regeling. Die zou te beperkt zijn en de voorwaarden te streng. Zo pleit de Groninger Bodem Beweging al langer voor een algehele opkoopregeling.

Per opgekochte woning wordt een afweging gemaakt wat er mee moet gebeuren, laat Alders weten. Zo kan een deel van de huizen worden gebruikt als wisselwoning voor mensen die tijdelijk hun huis uit moeten. Een deel wordt later mogelijk weer verkocht.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws