Twaalf akkerbouwers willen biologisch ondernemer worden

Twaalf akkerbouwers hebben er wel oren naar om biologisch te gaan werken. Zij hebben zich opgegeven voor een omschakelcursus akkerbouw.

De provincie Groningen wil biologische landbouw stimuleren en heeft in het voorjaar twee bijeenkomsten gehouden voor boeren die zich willen oriënteren op biologisch ondernemen. In totaal kwamen daar zestig ondernemers op af.

Omschakelcursus
De twaalf ondernemers die zich hebben opgegeven voor de omschakelcursus akkerbouw zijn voor het eerst bijeen geweest op proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta. De aanwezige telers gaven aan meer te willen weten over welke gewassen passen in een biologisch teeltplan. Ook willen ze graag weten wat de financiële opbrengsten zijn van deze gewassen en welke technieken er beschikbaar zijn om onkruid te bestrijden.

De komende vier bijeenkomsten zullen op diverse biologische locaties worden gehouden binnen en buiten de provincie.
Meer over dit onderwerp:
NIEUW BEERTA
Deel dit artikel:

Recent nieuws