Zorgvilla in Wildervank onder verscherpt toezicht

© Robin Lonkhuijsen/ANP
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorgvilla Mardan in Wildervank voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie voldoet de zorg niet aan de normen en leidt dit tot risico's voor cliënten.
De inspectie laat via een verklaring weten onvoldoende vertrouwen te hebben dat Zorgvilla Mardan zonder extra maatregelen binnen een redelijke termijn de problemen kan oplossen.

Maximaal 19 cliënten

Zorgvilla Mardan in Wildervank is onderdeel van Mardan Zorg BV. Dit is een kleinschalige zorgaanbieder voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Zorgvilla Mardan is op 1 januari 2016 gestart en biedt woonruimte voor maximaal 19 cliënten. In Zorgvilla Mardan wonen cliënten met verschillende zorgvragen.

Belangrijkste conclusies

Op 1 april 2016 bracht de IGZ een inspectiebezoek aan Zorgvilla Mardan. Er woonden toen negen cliënten. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat Zorgvilla Mardan voldeed aan maar één van de 21 getoetste normen.

Deskundigheid

Sinds de start is het Mardan volgens de inspectie niet gelukt om inzicht te krijgen in de uiteenlopende zorgbehoeften van cliënten. 'De instelling heeft niet vastgelegd aan welke cliënten ze wel en geen zorg kan bieden. De zorgaanbieder zegt dat de deskundigheid van de medewerkers past bij de zorg in de zorgvilla. Maar men kan dit niet aantonen'.

'Medicatieveiligheid onvoldoende'

Ook vindt de Inspectie voor Gezondheidszorg dat Zorgvilla Mardan de zorgbehoefte van cliënten 'niet of nauwelijks vertaalt naar zorgactiviteiten'. 'Verder is de medicatieveiligheid onvoldoende. Dat bleek bijvoorbeeld uit slechte afspraken over zogenaamde voorbehouden handelingen. Dat zijn handelingen die alleen bepaalde zorgverleners mogen uitvoeren'.

Hoe nu verder?

De IGZ verwacht dat Mardan zich inspant om alle problemen snel op te lossen. Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de ontwikkelingen bij Zorgvilla Marden nauwlettend volgen.