'Centrum Veilig Wonen houdt schadebedrag zo laag mogelijk'

De onvrede over het functioneren van Centrum Veilig Wonen (CVW) groeit. Met als grootste verwijt dat alles er op gericht is de vergoeding van schades door gaswinning zo laag mogelijk te houden.
Dat beeld wordt geschetst door een tiental betrokkenen. Daarbij gaat het om specialisten in schade-afhandeling, contra-experts, een medewerker, twee ex-personeelsleden en een aannemer. RTV Noord heeft uitvoerig met ze gesproken.

Grote zorgen

Ze willen anoniem blijven, omdat ze voor hun inkomen afhankelijk zijn van het Centrum Veilig Wonen. Stuk voor stuk zeggen ze zich grote zorgen te maken over de ontwikkelingen bij het CVW, dat anderhalf jaar geleden de schade-afwikkeling in Groningen van de NAM overnam.
Ze schetsen een beeld van een organisatie die er op gericht is zo weinig mogelijk schade uit te keren. Zo zeggen ze zonder uitzondering dat eigen schade-experts van het CVW onder druk worden gezet om de kosten zo veel mogelijk te drukken. En als ze te onafhankelijk zijn en voor gedupeerden opkomen, zouden ze buiten de deur worden gezet.

Geraffineerd en verfijnd

'Het hele systeem zit zeer geraffineerd en verfijnd in elkaar. Met maar één doel: de betalende partij moet er met zo weinig mogelijk kleerscheuren vanaf komen. En daar zijn de mensen met schade de dupe van', concludeert een van de contra-experts. Zij worden ingezet als gedupeerden zich niet kunnen vinden in het voorstel voor schadevergoeding van het CVW.

'NAM trekt aan de touwtjes'

De betrokkenen noemen als belangrijkste oorzaak voor het in hun ogen matig functioneren van het Centrum Veilig Wonen de nog steeds sterke band met de NAM. 'Die trekt aan de touwtjes. Of eigenlijk Shell Legal. Die juristen van Shell bepalen nog altijd wat er wel of niet gebeurt. Shell stuurt alles. Het CVW zit onder de knoet van Shell', is de analyse van een schade-specialist.
Een ex-werknemer bevestigt dit beeld. Hij werd ontslagen na het intern uiten van kritiek op de werkwijze. Volgens hem overheerst angst bij het personeel. 'Er zijn veel mensen die echt wel oog hebben voor de gedupeerden, maar ze durven intern geen kritiek te geven. Dat kan ze hun baan kosten', zegt één van de ex-medewerkers. Dat wordt bevestigd door een personeelslid.

Censuur

Contra-experts hebben vergelijkbare ervaringen. 'Wij horen van gedupeerden vaak dat de CVW-experts in eerste instantie correct zijn en aardbevingsschade veelal erkennen. Als later het schaderapport volgt, is daar opeens geen sprake meer van. Van achter het bureau is er dan ingegrepen en censuur toegepast', licht één van hen toe.

'Telkens weer dat gevecht'

De contra-experts noemen het optreden van de organisatie 'zeer frustrerend'. 'Over elk dossier is zeer veel discussie. Eén partij wil alles, de ander – en dan hebben we het over gedupeerden – krijgt zo weinig mogelijk. Dat is voor ons lastig werken. Telkens weer dat gevecht. Het is ook een ongelijke strijd als je kijkt hoeveel uren wij vergoed krijgen en wat de tegenpartij daar tegenover kan zetten.'

Onder druk

Ook zouden externe partijen die kritiek hebben onder druk worden gezet. 'Daar zit een chantabel randje aan. Er zijn voorbeelden van bedrijven die op het NAM-kantoor in Assen moeten komen. Daar wordt gedreigd de banden door te snijden, als ze niet van opstelling veranderen', weet een schade-specialist te vertellen.

Inloggen via Shell

De ex-medewerkers bevestigen de sterke banden van het CVW met de NAM en moederbedrijf Shell. Zo moeten volgens hen nieuwe werknemers eerst op het NAM- hoofdkantoor in Assen een laptop ophalen, waarbij ze via Shell moeten inloggen. 'En via de teamviewer wordt meegekeken', zo zegt een van hen aan den lijve te hebben ondervonden.
Gedupeerden waarmee we contact hebben bevestigen de kritiek. Zij klagen dat ze veel te lang moeten wachten voordat er duidelijkheid komt over de afwikkeling van hun schade of duidelijkheid over de vraag of hun huis wel of niet veilig is. Ook de communicatie laat te wensen over, vinden ze.

Lees ook: