Centrum Veilig Wonen en NAM reageren uitgebreid op kritiek

Het Centrum Veilig Wonen reageert uitgebreid op de kritiek op het functioneren van de organisatie. Een van de verwijten is dat de vergoeding van schade door de gaswinning in Groningen bewust zoveel mogelijk wordt gedrukt. Ook zou de invloed van de NAM zeer groot zijn.

Het Centrum Veilig Wonen reageert met de volgende verklaring:

'Wij betreuren dat er sinds de oprichting van Centrum Veilig Wonen kritiek is op ons functioneren. Wij nemen kritiek ter harte door actief met vele partijen daarover in gesprek te gaan. Dat hebben we in de afgelopen maanden veelvuldig gedaan.'
'Deze gesprekken en bewonersklachten vormen de basis voor kwaliteitsverbeteringen die we doorvoeren in onze organisatie, met inachtneming van de afgesproken spelregels in een zorgvuldig proces. CVW is uitsluitend verantwoordelijk voor de afwikkeling van aardbevingsschade; over andere oorzaken gaan wij niet. Dat is soms lastig uit te leggen.'

Emoties en boosheid

'Daarbij merken we dat er in toenemende mate emoties en boosheid meespelen in dit dossier. Dat maakt het voeren van gesprekken en het uitwisselen van argumenten wel eens moeilijk. Het is niet zo dat wij sturen op C-schade. Maar wij concluderen wel dat schade blijven binnenkomen terwijl er minder bevingen zijn.'

'Iedereen tevreden is een illusie'

'Als je 30.000 schademeldingen in één jaar verwerkt is het een illusie dat alle melders tevreden zijn. Wij vinden het jammer dat kritiek anoniem wordt geuit: dat is niet nodig. Bij een open en transparante organisatie horen kritische klanten en dito medewerkers: van hun ervaringen kunnen we leren het nog beter te doen.'

Broodje aap

'Over de opmerkingen over de banden met NAM doen vele 'broodjes aap'-verhalen de ronde. CVW is een zelfstandig bedrijf met een eigen bedrijfsvoering; zij kan zelfstandig bijna alle schadeafhandelingen uitvoeren met beoordelingen van externe schade-experts. Met de Nationaal Coordinator Groningen zijn goede afspraken gemaakt over de afhandeling van complexe schadesituaties. Mocht het tot een arbiter-zaak komen dan nemen wij die uitspraak onverkort over.'

'Communicatie kan beter en sneller'

'Tot slot: wij herkennen de opmerkingen dat de communicatie met schademelders beter en sneller kan. Daarover heeft de Onafhankelijk Raadsman ook opmerkingen gemaakt. Dit is een actiepunt dat wij permanent blijven benadrukken bij onze medewerkers: zet de schademelder centraal en blijf communiceren zodat deze begrijpt wat er speelt.'

NAM reageert

Ook de NAM reageert desgevraagd op een aantal onderdelen. Het gasconcern wordt verweten de touwtjes in handen te hebben bij het Centrum Veilig Wonen. De reactie daarop is als volgt:

'CVW zelfstandig'

'CVW opereert zelfstandig en is in haar rol verantwoordelijk voor de afhandeling van schades. De NAM is aansprakelijk en opdrachtgever van CVW. Bij de afhandeling van individuele schadedossiers heeft NAM geen betrokkenheid. CVW heeft een onafhankelijke raad van toezicht, die is aangesteld door de minister.'
'NAM is een joint venture van Shell en ExxonMobil. NAM heeft een eigen bedrijfsvoering, eigen directie en maakt eigen keuzes. NAM heeft de contracten en contacten met partijen die werk voor NAM uitvoeren, zoals onderhoud van installaties en transport. Zo is NAM ook de opdrachtgever van CVW.'

'Laptopverhaal is onzin'

'Het verhaal dat nieuwe medewerkers van CVW hun laptop op het hoofdkantoor moeten ophalen en inloggen bij Shell is onzin. Er wordt een kwaliteitsniveau nagestreefd van experts die schade beoordelen. CVW draagt er zorg voor dat dit kwaliteitsniveau omhoog gaat.'
'Het CVW heeft veel bereikt in de anderhalf jaar dat ze actief is. De organisatie is vanaf niets opgebouwd en handelt inmiddels honderden schademeldingen per week af. Wij volgen de ontwikkeling die CVW doormaakt. We zien de inzet en verbeteringen die zijn doorgevoerd in de omgang met bewoners.'

'Onvrede is begrijpelijk'

'We zijn ervan bewust dat CVW moet werken in een lastige omgeving. Het aantal schademeldingen per week is nog steeds hoger dan in de periode na de Huizinge-beving.
Tegelijkertijd is de seismiciteit laag. Het aantal meldingen dat wordt afgewezen is toegenomen. Het is begrijpelijk dat dit leidt tot onvrede onder bewoners en dat de druk op CVW toeneemt.'

In ontwikkeling

'CVW is nog steeds een organisatie in ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat CVW dagelijks moet presteren. Het is goed dat CVW kritisch wordt gevolgd door bewoners, bestuurders en een onafhankelijke raad van toezicht,' zo licht de NAM toe op onze berichtgeving.