Raad gaat akkoord met 'autoweg' over Oosterhamriktracé

De Groninger gemeenteraad is in principe akkoord met het plan auto's toe te staan op het Oosterhamriktracé. Wel willen partijen extra maatregelen om de leefbaarheid van omwonenden op peil te houden.
Het plan de busbaan open te stellen voor ander verkeer dan bussen en taxi's dateert uit 2013. Onlangs stelden onderzoekers nogmaals vast dat openstelling onvermijdelijk is, vanwege de bereikbaarheid van het UMCG.

Goed luisteren

Het meerendeel van de raadsfracties gaat daarin mee. Wel maken de partijen nog een voorbehoud op het punt van de leefbaarheid: 'Er zullen altijd mensen zijn die er last van hebben, daar moeten we naar kijken. Het zou kunnen dat we het uiteindelijk dan toch niet doen', zei PvdA-raadslid Sebastiaan Ruddijs.
Ook D66, de grootste fractie in de raad, geeft haar eigen wethouder Paul de Rook een opdracht mee. Raadslid Bernt Benjamins: 'Verlies de leefomgeving van de bewoners niet uit het oog.'

Tast leefomgeving fors aan

SP en ChristenUnie zijn tegen het verkeersplan. Beide partijen vinden dat er onvoldoende geluisterd is naar de bewoners. Raadslid Wim koks (SP): 'Ik geef het je te doen, 15.000 auto's per dag erbij. Dit plan tast het de leefomgeving van duizend inwoners fors aan.'
En Inge Jongman (ChristenUnie) zei: 'We zijn helemaal niet overtuigd. Tijdens de verkiezingen hebben we beloofd beter naar burgers te gaan luisteren. Daar merk ik weinig van.' Beide partijen dringen aan op extra onderzoek naar het plan.
Maar andere partijen zien dat niet zitten: 'We kunnen wel blijven onderzoeken, maar op den duur is het goed als het tot besluitvorming komt', zei Herman Pieter Ubbens (CDA). 

Lang geleden al besloten

Buurtbewoners zien de nieuwe verkeersroute met lede ogen aan. Bij de commissievergadering verkeer staken ze hun kritiek niet onder stoelen of banken: 'Alles wijst erop dat er al lang geleden een besluit is genomen. Het oosterhamriktracé wordt een autoweg.'
Ook is er kritiek op verantwoordelijk wethouder Paul de Rook (D66), die onvoldoende zou hebben gekeken naar een alternatief plan van de bewoners: 'Deze wethouder - die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft - drukt dit plan erdoor. We doen een dringend appel op de gemeenteraad om dit tegen te houden', aldus één van de insprekers. 

Bereikbaarheidsprobleem

Na de vergadering gaf de wethouder in een gesprek met de bewoners toe dat het proces beter had gekund, maar in de raad was De Rook minder scheutig met het boetekleed: 'Wij hebben naar de plannen van de bewoners gekeken, maar die lossen het bereikbaarheidsprobleem onvoldoende op.'
Wel gaf de wethouder aan te kijken naar leefbaarheidsplannen. Ook volgt er nog een gesprek met de bewoners. 'We moeten zorgen dat we in overleg blijven, dan kunnen we gezamenlijk tot betere plannen komen', zei de wethouder na een discussie met de bewoners.
Het is nog onduidelijk wanneer de route opengaat voor auto's.