Alders selecteert 55 woningen in aardbevingsgebied, die worden opgekocht

© ANP/Remko de Waal
Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft 55 woningen in het aardbevingsgebied geselecteerd, die worden opgekocht. De opkoopregeling werd in mei opengesteld als proef. In totaal meldden zich 179 mensen.
De proef is voor mensen die hun huis moeten verkopen, maar bij wie dat niet lukt. Om in aanmerking te komen moet de woning langer dan twaalf maanden te koop staan voor een reële vraagprijs.

Selectie

Van de 179 aanmeldingen voldeden 117 aan deze eisen. Bij de selectie van de woningen spelen drie criteria een rol:
1. Familieomstandigheden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om scheiding, ontslag, financiële problemen en psychische problemen door aardbevingen.
2. Werk elders.
3. Kleiner willen wonen.
Te denken valt aan een indicatie voor opname in een verzorgingshuis.
Uit de aanmeldingen blijkt dat de helft van de eigenaren kleiner wil wonen. Het overgrote deel van de mensen wil verhuizen binnen het gebied. Zo'n 25 procent heeft zich gemeld vanwege familieomstandigheden en ruim twintig procent wil verhuizen naar buiten het gebied vanwege werk elders.

Tot twee ton

De woning zal worden gekocht voor 95 procent van de taxatieprijs. Om het beschikbare bedrag zo eerlijk mogelijk te verdelen, wordt tweederde van het budget gebruikt voor woningen tot twee ton. Tweederde van de woningen in het gebied hebben een waarde tot tweehonderdduizend euro. Binnen deze categorie komen alle 43 aangemelde woningen in aanmerking.

Boven de twee ton

Eenderde van het budget is voor woningen boven de twee ton. Deze categorie was overtekend. Alders heeft op advies van de adviescommissie vier gevallen geselecteerd op grond van de opgegeven knelpunten en vervolgens heeft er een loting door een notaris plaatsgevonden.
Per opgekochte woning wordt bekeken wat er met het huis gaat gebeuren.

Vervolg

Voor deze proef met de opkoopregeling heeft de NAM tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Als de proef is afgerond, wordt bekeken of en hoe de opkoopregeling wordt voortgezet.