Geveke mag woningen bouwen in Blauwestad; college stemt verdeeld

Het provinciebestuur stemt in met de verkoop van grond voor 95 bouwkavels in Blauwestad. Projectontwikkelaar Geveke wil de nieuwbouwwoningen bouwen in het Havenkwartier. Het zijn woningen in een lagere prijsklasse dan tot dusver het geval is.
De deal is omstreden, omdat de Oost-Groninger gemeenten tegen zijn. Zij vrezen dat nieuwbouw in de Blauwestad ten koste gaat van woonplannen in de kleine kernen.

Bouwer Geveke is voornemens het nieuwbouwplan in Blauwestad gefaseerd te brengen. Voor de eerste fase worden 40 woningen gebouwd. Het gaat om woningen in de prijsklasse van 145.000 tot 185.000 euro. Het bedrijf wil 150 woningen bouwen, maar voordat het zover is moet het bestemmingsplan worden aangepast.

'Het kan, want Oldambt sloopt'
'Natuurlijk nemen we de reacties uit de regio mee, maar we zien de potentie van Blauwestad door dit besluit toenemen', legt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) uit.

'De nieuwbouw kan plaatsvinden, omdat de gemeente Oldambt 190 woningen heeft gesloopt. Bovendien denk ik dat er in individuele gemeenten nog steeds ruimte is voor nieuwbouwplannen.'

De stemming in het college van Gedeputeerde Staten was verdeeld. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) stemde tegen het plan. Hij steunt de bestuurders in Oost-Groningen, die ageren tegen goedkope nieuwbouwwoningen in Blauwestad.

'Ik denk dat er in deze prijsklasse al teveel woningen in Oost-Groningen zijn', zegt Eikenaar. 'Daarom heb ik een andere afweging gemaakt dan mijn collega-gedeputeerden'.

Geen collegebreuk
'Dit betekent niet dat er een schisma is in het college', zegt Staghouwer. 'Het is een vrije kwestie. We hadden hierover geen afspraken gemaakt in het coalitieakkoord.' Eikenaar beaamt dat: 'Dit past in de manier hoe we als college met elkaar omgaan.'

In Blauwestad zijn tot nu toe ongeveer 200 woningen gebouwd. Dit zijn woningen in een hogere prijsklasse. Door de economische crisis werden er minder kavels verkocht dan verwacht. De provincie schreef op het bouwproject tot dusver 70 miljoen euro af.

De provincie Groningen verlaagde de prijs voor bouwkavels vorig jaar ook tot 245.000 euro.

Lees ook:
- Oost-Groninger gemeenten met provincie in onmin over woningbouw Blauwestad
- Wel of niet 'goedkoop' bouwen in Blauwestad?
- Directeur Geveke: 'Het zou een hele mooie gemiste kans zijn voor Blauwestad'
- 'Bouwbedrijf Geveke wil 150 huizen bouwen in Blauwestad'
Meer over dit onderwerp:
dossierblauwestad BLAUWESTAD
Deel dit artikel:

Recent nieuws