Boerencoöperatie begint windpark in Oostpolder

In de Oostpolder ten zuidoosten van de Eemshaven komt een nieuw windmolenpark met twintig molens die gezamenlijk 60 megawatt opwekken. De provincie wil de aanleg van het windpark mogelijk maken.
Opmerkelijk is dat er geen grote commerciële partij achter zit, maar tien boeren uit de omgeving. Dat is volgens gedeputeerde Nienke Homan vrij nieuw in Nederland, zeker met een windpark op deze schaal.
Het boereninitiatief is ook onderscheidend omdat er al direct contact is gezocht met omwonenden. Van protesten is geen sprake, zo bleek tijdens een paar bijeenkomsten. De boeren doen dan ook een aanbieding: de opbrengst van één van de molens, de 'dorpsmolen', komt ten goede van de omwonenden.