Een frisse duik nemen? Niet hier!

© zwemwater.nl
Een frisse duik nemen op een zomerse dag, maar geen last krijgen van maag- en darmproblemen of huidirritatie? De provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat hebben op een rij gezet waar het zwemwater in onze provincie schoon is en waar niet.
1. Plekken met een waarschuwing voor blauwalg:

- Strand Kleine zwaan (aan de oostzijde van het Lauwersmeer aan het nieuwe Robbengat);

- Lauwersmeer strand Zeearend;

- Zwaneveldsgat, Kolham;

- Plan Zuid, Oude Pekela.
Op deze plekken kan zwemmen slecht zijn voor de gezondheid. Je mag er wel zwemmen, maar je moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid.

2. Negatief zwemadvies:

- Lauwersmeer strand Brilduiker (blauwalg);
- Zeestrand Termunten (verminderde waterkwaliteit);
- Noordrand Oldambtmeer, Midwolda (onvoldoende waterkwaliteit);
- Veendiepplassen, Bellingwolde (blauwalg);
- Natte Horizon, Bourtange (blauwalg);
- Langebosch, Borgerswold Veendam (blauwalg).
Zwemmen op deze plekken is slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden.

Controle

Het badseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode worden de officieel aangwezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreiniging. Alle locaties worden minimaal één keer per maand onderzocht. Bij een slechte waterkwaliteit wordt eens per twee weken gecontroleerd.