Bijzondere panden Delfzijl krijgen bescherming tegen sloop

Beeldbepalende gebouwen in de gemeente Delfzijl krijgen een beschermde status. Zo kunnen ze niet meer ten prooi vallen aan de sloophamer. Dat heeft de gemeente bepaald.
Samen met het Libau, een adviesorgaan voor ruimtelijke kwaliteit, stelt de gemeente een lijst op van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen.

'Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente zo veel mogelijk beschermen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

Gaswinningsschade
Volgens Rijzebol leveren de beeldbepalende gebouwen een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. 'We voorkomen dat waardevol erfgoed dadelijk verdwijnt bijvoorbeeld door gaswinningsschade, leegstand of achterstallig onderhoud.'

Start inventarisatie
Nog deze zomer start de gemeente met de inventarisatie van de panden. Dit omdat de resultaten nodig zijn voor de pilot Gebiedsgerichte aanpak Holwierde die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) na de zomer start.

In deze pilot gaan inwoners van Holwierde en het Centrum Veilig Wonen in overleg over de benodigde maatregelen om gebouwen in het gebied te versterken.

Meerjarenplan
De gebouweninventarisatie komt voort uit een aantal actiepunten dat het college eerder dit jaar aan de gemeenteraad presenteerde. Ook in het Meerjarenprogramma van de NCG wordt het belang van cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen onderstreept.
Meer over dit onderwerp:
krimp DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws