Gapende gaten Oosternieland worden gedicht

Een stuk braakliggende grond in Oosternieland
Een stuk braakliggende grond in Oosternieland
Al een klein jaar kijken de dorpbewoners van Oosternieland tegen twee gapende gaten aan, maar daar komt verandering in.
Het gaat om twee tegenover elkaar liggende kavels midden in het dorp. Op deze plekken heeft de NAM huizen opgekocht en in september vorig jaar afgebroken.

Drijfzand

Lange tijd stonden er waarschuwingsborden voor drijfzand op de braakliggende grond. Ook ligt er tot ergernis van de omwonenden nog steeds een partij asbest. Dat laatste wordt in augustus opgeruimd, zo heeft de provincie Groningen laten weten.

Ontmoetingsplek

De dorpsbewoners hebben niet stil gezeten. Ze hebben plannen gepresenteerd voor een speel- en ontmoetingsplek op één van de kavels. Het andere stuk grond is inmiddels door de NAM verkocht aan de buren van de grond.

Alle medewerking

De dorpsbewoners hebben goede hoop dat de gewenste ontmoetingsplek er komt is groot. De gemeente Eemsmond heeft alle medewerking toegezegd.
De NAM is wel van plan deze grond ook te verkopen. Door een beroep te doen op het leef- en duurzaamheidsprogramma voor het aardbevingsgebied, kan het mogelijk gebruikt worden door het hele dorp.