Groningse bestuurders kraken gasbesluit minister Kamp

De provincie Groningen, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio hebben weinig goede woorden over voor het gasbesluit van minister Kamp. Dat blijkt uit de zienswijze die de Groningse overheden bij het ministerie van Economische Zaken hebben ingediend.
De minister besloot in juni dat de komende vijf jaar jaarlijks maximaal 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem gehaald mag worden.

Gaskraan verder dicht

De lokale overheden vinden dat dit gasbesluit onvoldoende uit gaat van 'een veilige en verantwoorde gaswinning.' Ze willen dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid.
'Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid, het voorkomen van schade, de maatschappelijke- en psychosociale impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie,' zo laten de Groningse overheden de minister weten.

Onzekerheden

Er wordt op gewezen dat er teveel onduidelijkheden en onzekerheden zijn. Daarbij worden adviesorgananen zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad aangehaald. Ook zij zetten vraagtekens bij het gasbesluit.
De regionale bestuurders vinden de periode van vijf jaar waarvoor de minister de afspraken wil vast leggen veel te lang. 'De toegezegde neerwaartse lijn voor gaswinning wordt met dit besluit niet zeker gesteld.'

Herstel vertrouwen

Ook wordt er op aangedrongen de regie te verschuiven van de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) naar de Nationaal Coördinator Groningen. 'Op die manier kan beter worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen', wordt geconcludeerd.
Tot donderdag kunnen er nog bezwaren tegen het gasbesluit worden ingediend bij het ministerie. Dat gebeurt niet alleen door lokale overheden. Zo hebben al een kleine vijfduizend particulieren een standaard-zienswijze via Milieudedefensie afgeleverd bij het minister.
In september debatteert de Tweede Kamer over het gasbesluit. Dat wordt vooraf gegaan door een hoorzitting, waarin specialisten en betrokken partijen aan de tand worden gevoeld.

Lees ook: