Wat is de impact van een aardbeving met kracht 5.0?

© Jos Schuurman/FPS
Groningen hangt een maximale aardbeving van 5.0 op de Schaal van Richter boven het hoofd. Dat meldt de NAM. Welke gevolgen kan zo'n beving hebben?
In februari 2014 presenteerde de Veiligheidsregio Groningen een rampenplan bij aardbevingen. Uitgangspunt hierin is een maximale kracht van 5.0 op de Schaal van Richter. De zwaarte en duur van de beving en de ondergrond bepalen hoe zwaar de schade is.

Onrust en slachtoffers

Volgens het Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen zijn (dodelijke) slachtoffers en maatschappelijke onrust de mogelijke gevolgen voor de bevolking.
Eerder berekende het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al dat bij een aardbeving overdag met een kracht van 5.0 in de buurt van Huizinge 118 doden kúnnen vallen. Als de aardbeving 's avonds is, dan zouden het 106 doden kunnen zijn.

Instortende gebouwen

Daarnaast bestaat het gevaar op het instorten van gebouwen en het vallen van bijvoorbeeld masten en gevels. Uit het onderzoek van SodM blijkt dat bij een aardbeving met een kracht van 5.0 in Huizinge 1286 gebouwen zwaar beschadigd kunnen raken, en 1841 gebouwen instorten. Ook brand en gaslekkages dreigen bij een beving van 5.0.

Geen gas, water en licht

Buitenshuis liggen de volgende gevolgen op de loer:
- Beschadigd dijken
- Vrijkomen gevaarlijke stoffen
- Uitval gas, water en licht
- Leidingbreuken
- Geen of minder ontvangst radio, tv en internet

Weg en spoor

Op het weg en op het spoor gaat het rapport uit van ongevallen, schade aan infrastructuur en versperringen.

Nucleaire proef

Maar waarmee valt een beving 5.0 te vergelijken? Volgens seismologen veroorzaakte een nucleaire proef van Noord-Korea in 2013 voor een waarneming van die grootte.

Lees ook: