't Gait deur! Grunnen annexeert Schiermonnikoog!

Het eiland Schiermonnikoog schuift door de jaren heen steeds meer op. Er gaan al geluiden op om 'Schier' vanaf nu maar tot Groningen te laten toebehoren.
Want als het aan Twitterfenomeen Driekus Vierkant ligt, is Schier deze dag terugveroverd op de Friezen. Een historisch moment, zoals Driekus het zelf noemt.

Niet ongevoelig

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) is niet ongevoelig voor de 'annexatie' van Schiermonnikoog door 'Groninger' Driekus. Volgens hem is het binnenhalen van Schier 'een bestuurlijke uitdaging'.
Schiermonnikoog als eiland van de provincie Groningen. Is dat volgens jou een goede zaak?