NAM levert voor het eerst kritiek op gasbesluit

De NAM heeft voor het eerst een eigen zienswijze ingediend op het gasbesluit van minister Kamp. Het bedrijf wil onder meer weten wanneer er meer gas gewonnen mag worden dan de voorgestelde hoeveelheid van 24 miljard kuub en hoeveel dat dan mag zijn.
In het besluit van minister Kamp wordt voor de komende vijf jaar uitgegaan van minimaal 24 miljard kubieke meter gas per jaar. Er wordt rekening gehouden met een uitloop naar boven als het kouder is dan gemiddeld of als de gas-import stokt.

NAM staat achter winningsplan
In het meest extreme geval kan het plafond uitkomen op 31,5 miljard kuub.

De NAM had in zijn eigen winningsplan gepleit voor een gelijkmatige winning van 27 miljard kuub per jaar. Gelijkmatig, omdat dat veiliger zou zijn. In de zienswijze stelt de NAM dat het nog altijd achter dat winningsplan staat. Wel is het bedrijf blij met de termijn van vijf jaar die Kamp heeft gekozen.

Onduidelijkheid
Minder blij is de NAM met de onduidelijkheid over de vraag onder welke voorwaarden er aan de NAM gevraagd kan worden om meer te produceren. In de zienswijze merkt de NAM op 'dat het productieniveau weliswaar wordt beperkt tot 24 miljard kubieke meter per gasjaar, doch tegelijkertijd in het ontwerpbesluit is voorzien dat in geval van kou of technische proklemen, NAM méér kan produceren dan dat niveau van 24 miljard.'

De NAM verzoekt Kamp te verduidelijken dat zulke afwijkingen dus aanvaardbaar zijn.

Graaddagen
Volgens de NAM is het een optimistische aanname dat 24 miljard kuub in de helft van de jaren genoeg zal zijn. Dan moet volgens het bedrijf verder alles mee zitten. Voor de andere jaren moet het bedrijf zogeheten 'graaddagen' tellen die aangeven hoelang het hoe koud is geweest.

De NAM vindt het onmogeljik om het aantal extra kuubs daarop te baseren, omdat pas achteraf is vast te stellen hoeveel graaddagen er zijn geweest. Dan is het gas al gewonnen. Daarom wil het bedrijf een betere systematiek op basis waarvan het kan beslissen hoeveel gas het op een bepaald moment wint.

Welke schade is aanvaardbaar?
In de zienswijze gaat de NAM ook uitvoerig in op het voorkomen en herstellen van schade als gevolg van de gaswinning. Het bedrijf vindt dat minister Kamp zich er in het gasbesluit wel erg summier over uitlaat.

Het bedrijf wil een duidelijke afweging welke schade nog aanvaardbaar is, gezien de moeite die de NAM naar eigen zeggen al neemt om die te beperken en af te handelen. Daarbij wijst de NAM op het feit dat ze gelijkmatiger is gaan produceren, regionaal de productie heeft beperkt en ook investeert in de afhandeling van de schade.

Laatste
De NAM is de laatste die een zienswijze heeft ingediend op het gasbesluit. De termijn is nu gesloten. Ook de provincie, gemeenten en duizenden particuieren hebben erop gereageerd. Minister Kamp moet in de komende maanden met een reactie komen op al deze op- en aanmerkingen.

Lees ook:
- Milieudefensie: vijfduizend bezwaren tegen gasbesluit
- Groningse bestuurders kraken gasbesluit minister Kamp
- NAM: 'Ontwerpbesluit geeft duidelijkheid en stabiliteit'
- Gaswinning blijft vijf jaar lang op 24 miljard kuub
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok ASSEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws