TU Delft: 'Contourlijn van NAM niet houdbaar'

© NAM
Te stellig en onvoldoende onderbouwd. Zo bestempelt de Technische Universiteit (TU) Delft het onderzoek van Arcadis in opdracht van de NAM naar schade aan de randen van het Groninger gasveld.
Daarin werd eind vorig jaar geconcludeerd dat de kans op schade in deze gebieden 'verwaarloosbaar klein' is. En die conclusie is niet juist, zeggen de onderzoekers van de TU Delft. Wat hen betreft is de door de NAM eerder vastgestelde contourlijn 'niet houdbaar'.

Steekproef te klein

Zo is de steekproef van Arcadis te klein om een algemene uitspraak te kunnen doen over alle panden met schade in het gebied. 'De kans dat schade die aan gaswinning is te wijten is door toeval over het hoofd wordt gezien, is daardoor te groot,' concluderen de onderzoekers, die het werk van Arcadis op verzoek van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders onder de loep hebben genomen.
Het onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van de NAM deed eind vorig jaar veel stof opwaaien. Het leidde tot grote woede bij mensen met schade net buiten het officiële aardbevingsgebied.

Inspecties

Alders heeft naar aanleiding van het tegenonderzoek van de TU Delft de NAM opgedragen inspecties uit te voeren op plaatsen waar dat nog niet is gebeurd. 'De bewoners hebben hier lang op moeten wachten. Zij moeten nu een duidelijk antwoord krijgen op de oorzaak van de schade aan hun woning,' vindt de Nationaal Coördinator.
Hij heeft verder opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek. Het gaat hierbij om de impact van de aardbevingen op gebouwen aan de randen van het gaswinningsgebied. Daarbij moet ook worden gekeken naar mogelijke andere oorzaken van schade.
Daarnaast start direct een proef met de afhandeling van schade aan de randen van de Groninger gasbel. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) krijgt de opdracht om alle 1800 schademeldingen in het door Arcadis onderzochte gebied gericht aan te pakken en af te handelen.

Panel van experts

De Nationaal Coördinator: 'Deze proef moet het afhandelingsproces voor schade verbeteren. In deze nieuwe aanpak wordt de schade opgenomen en voorgelegd aan een panel van experts. Meerdere deskundigen zullen de schade beoordelen.'
Het gaat hier niet alleen om 1700 schades in de provincie Groningen. Ook 100 meldingen van omwonenden van de gasopslag bij Langelo in Drenthe worden op deze manier behandeld.
Deze proef komt onder toezicht te staan van een onafhankelijke begeleidingscommissie.
Verder worden 10 september informatie-bijeenkomsten gehouden voor inwoners van de gebieden aan de rand van het Groninger gasveld.