Groninger Bodem Beweging ziet zich gesterkt door TU-onderzoek contourlijn

De Groninger Bodem Beweging (GBB) kan zich vinden in de conclusies van het onderzoek van TU Delft naar de zogenoemde contourlijn. Die bestempelde het oordeel van de NAM hierover als 'te stellig en onvoldoende onderbouwd'.
Arcadis deed vorig jaar in opdracht van de NAM onderzoek naar de kans op schade aan huizen die aan de randen van het Groninger gasveld staan. De conclusie toen: 'die kans is verwaarloosbaar klein'.

'Tot de grond toe afgebroken'

De TU Delft oordeelt dat de conclusie gebaseerd is op een te kleine steekproef. De GBB is het hier mee eens en ziet zich gesterkt in zijn kritiek op de NAM, Arcadis en ook het Centrum Veilig Wonen (CVW).
'De methode van het onderzoek wordt, in keurige onderzoekstaal', tot de grond toe afgebroken', schrijft GBB in een eerste reactie.

CVW onafhankelijk

De protestbeweging, die al sinds het begin tegen de conclusies ageert, wil dat de NAM alsnog circa 1900 klachten over schades buiten de contourlijn inspecteert.
Daarnaast meent GBB dat het CVW echt onafhankelijk moet worden. 'Dus zonder enige bemoeienis van de NAM met de schadeafhandeling en zonder enige bemoeienis van de NAM met de versteviging van huizen. Een dergelijke maatregel is voorafgaand noodzakelijk voor enig herstel van vertrouwen in een onafhankelijke schade-afhandeling.'