'Gemeenteraad wist niets van omvang veehouderij'

De gemeenteraad van Leek was zich niet bewust van de omvang toen een verklaring van geen bedenkingen werd gegeven voor een veebedrijf met 2980 varkens aan de Dwarshaspel in Zevenhuizen.
Dit zeiden omwonenden maandag voor de Raad van State in Den Haag. Zij willen dat de hoogste bestuursrechter een streep zet door de omgevingsvergunning die B en W in 2014 gaven aan varkenshouder Kroesbergen. Die heeft nu een vergunning voor 601 varkens.

Foutje

Het college van B&W was afhankelijk van de gemeenteraad. De forse uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan omdat daarin het bedrijf van Kroesbergen niet is aangewezen voor Intensieve Veehouderij (IV). Het college spreekt van een foutje.

Protesterende omwonenden

Volgens twee protesterende omwonenden is de gemeenteraad hierover niet juist geïnformeerd door het college. Het was de gemeenteraad wel duidelijk dat er 3300 vierkante meter stalruimte wordt gebouwd, maar niet dat het aantal dieren zo fors zou toenemen, zeggen ze.
Opmerkelijk vinden ze ook dat de verklaring van geen bedenkingen al was afgegeven nog voordat de bezwarenprocedure tegen de omgevingsvergunning was afgerond. In Leek gaat dat altijd zo, zei een woordvoerder. Maar in veel gemeenten wordt gewacht tot de zienswijzen tegen de vergunning zijn afgerond, aldus de Raad van State.

Uitbreiden om te kunnen overleven

Varkenshouder Kroesbergen zegt dat het hem allemaal overkomt. Hij heeft het varkensbedrijf al twintig jaar en zegt te moeten uitbreiden om te kunnen overleven. Hij wilde verder niet reageren.
Omwonende André Vodde vreest voor zijn gezondheid vanwege fijnstof en ammoniak die uit de stal komen. Kroesbergen hoeft van hem niet weg, maar de uitbreiding moet er niet komen, aldus Vodde.
De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak.