NAM zegt vertrouwen in Leekster contra-expertisebureau op

De NAM heeft het vertrouwen opgezegd in contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek. Volgens de NAM zijn de rapporten van het bureau niet goed onderbouwd.
Groningers met aardbevingsschade die het bureau toch nog willen inschakelen, krijgen de kosten daarvoor vanaf 1 september niet meer van de NAM vergoed.

Kopieerwerk

De NAM zegt dat al vorig jaar door ingeschakelde deskundigen is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes kwalitatief onvoldoende waren. 'Een steekhoudende onderbouwing van de schade-oorzaken ontbreekt. Bovendien blijkt regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten.' Beloofde verbeteringen kwamen er volgens de NAM niet.

Contra-expert

Bij Groningers die schade aan hun panden hebben, vermoedelijk door aardbevingen, komt altijd een eerste expert langs. Als bewoners het niet eens zijn met de hoogte van het vastgestelde schadebedrag kunnen ze een zelfgekozen contra-expert inschakelen op kosten van de NAM. Maar vanaf volgende week donderdag kan dat dus niet meer met Vergnes.

Onrealistische verwachtingen

De NAM stelt dat tussenkomst van het bureau leidde tot hoge en soms onrealistische verwachtingen bij de schademelder. Met als gevolg mogelijke vertraging in het schadedossier, klachten en frustratie. Een prijskaartje hangen aan schade door het werk van het bureau, vindt een woordvoerder van de NAM 'lastig'. Lopende procedures waarvoor Vergnes al was ingeschakeld, worden afgerond.
Vergnes Expertise komt later met een reactie.