'Ondernemers aardbevingsgebied leven in wolk van onzekerheid'

Het midden- en kleinbedrijf in het aardbevingsgebied is een vergeten groep. 'Deze ondernemers leven in een wolk van onzekerheid en daar is geen enkele aandacht voor.'
Dat zegt Jan-Willem Lobeek van MKB-Noord woensdag tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten van Groningen over aardbevingsschade.

Deel wil weg

Volgens hem is de nood onder de kleinere ondernemers zeer hoog. 'Een deel wil weg uit het gebied. Maar hun bedrijfspanden zijn onverkoopbaar. Dus zitten ze gevangen in het gebied', zegt Lobeek, die pleit voor een opkoopregeling voor kleinere bedrijven.
Hij wijst er op dat de kleinere ondernemers nergens terecht kunen. 'De focus ligt op burgers en grote ondernemingen. Er is wel een bedrijvenloket bij de NAM, maar dat is een facade. De strijd tussen een kleine ondernemer en dat grote NAM met alle juristen is geen gelijkwaardige verhouding,' vindt Lobeek.

Waardedaling

Verder is er sprake van sterke waardedaling van bedrijfspanden. 'De markt voor bedrijfsonroerendgoed is ernstig verstoord. Hierdoor staat de financierbaarheid van bedrijven onder druk. Dat leidt tot terughoudendheid bij investeringen.'
Bedrijven worstelen ook met de gevolgen van het imago van Groningen. 'Dat is volledig onderuit gegaan. Voorbij Zwolle denken ze dat dit een rampgebied is. Dat heeft grote gevolgen voor het ondernemers- en vestigingsklimaat.'

Forum wel

Lobeek zegt ook uit de stad Groningen veel negatieve reactie te krijgen. 'Dan verwijzen ze naar het Forum. Daar is veel geld gestoken in de versterking. Maar hoe zit het dan met onze panden? Daar krijgen ze van de gemeente Groningen geen antwoord op. Er wordt verwezen naar de Nationaal Coördinator.'

Landbouw

Naast MKB komen tijdens de hoorzitting veel andere betrokkenen aan het woord. Zo pleit landbouworganisatie LTO voor onderzoek naar het verband tussen aardbevingen, bodemdaling en de waterhuishouding. 'Wat gebeurt er nou precies in onze bodem? Dat willen weten', zegt Annette van Velde van LTO-Nederland.
Die organisatie heeft inmiddels samen met ingenieursbureau StabiAlert een plan van aanpak voor zo'n onderzoek gemaakt.