'Psychische problemen aardbevingsgebied nemen toe'

Het aantal mensen met psychische problemen in het aardbevingsgebied neemt toe. Dat constateert Onafhankelijk Raadsman gaswinning Leendert Klaassen.
Met name mensen die met meerdere schades te maken krijgen, hebben de nodige problemen. 'Er is sprake van een zekere matheid. Mensen zeggen vaker: ik trek het niet meer. Dat is een zeer ernstig signaal,' laat Klaassen woensdag weten tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten van Groningen.

Overheidsregie

Hij wijst er dat de impact van de gaswinningsproblematiek 'onverminderd groot' is. 'De schaal en impact van de problemen zijn van zodanige orde dat een sterke overheidsregie niet gemist kan worden.'
Hoogleraar Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt de bevindingen van de raadsman. Hij houdt zich al lange tijd bezig met de juridische kant van de gaswinning. Ook hij constateert een verandering van de stemming.
'Ik merk dat mensen meer gelaten zijn. Ze zijn murw gebeukt. Met als gevolg dat een deel zich afwendt,' constateert Bröring.

Verantwoordelijkheden
Volgens de hoogleraar wordt dat voor een deel veroorzaakt door de onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. 'Wie is waar voor verantwoordelijk? De grote onduidelijkheid daarover schaadt het vertrouwen.'
Als voorbeeld noemt hij de positie van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Die positie is niet helder. Valt hij onder het ministerie van Economische Zaken? Of werkt hij in opdracht van de NAM? Op die vragen moet antwoord komen.'