Provincie: 'Haren werkt naast protest constructief mee aan herindeling'

Gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen is blij dat minister Blok van Binnenlandse Zaken niet ingaat op het verzoek van de gemeente Haren om het herindelingsbesluit van de provincie te vernietigen of te schorsen.
De gemeente Haren wilde met dit verzoek onder de gedwongen fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer uit komen.

Tweesporenbeleid

Brouns: 'Ik ben blij dat de minister concludeert dat wij het proces zorgvuldig doorlopen hebben'. De gedeputeerde legt uit dat Haren een tweesporenbeleid volgt: aan de ene kant protest en aan de andere kant meewerken aan een herindelingsontwerp.

Vervolgtraject

'Dat laatste hebben ze de afgelopen tijd constructief gedaan', aldus Brouns. 'Met de gemeentebesturen van Haren, Groningen en Ten Boer is druk overlegd over een herindelingsontwerp en het eerste concept is gereed. Nu volgen drie inwonersbijeenkomsten, waarna het concept definitief wordt. Gemeenteraden en inwoners kunnen dan nog zienswijzen indienen, waarna het college van Gedeputeerde Staten een herindelingsadvies geeft. Dat wordt in januari volgend jaar behandeld in Provinciale Staten.'