Het studentenleven is nu ook cultureel erfgoed

Het studentenleven prijkt vanaf nu officieel op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) heeft de voordracht hiervoor gedaan. Die vindt dat het gaat om 'een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland'.

Tradities

Het studentenleven en de gewoonten en tradities bij studentenverenigingen gaan deel uitmaken van ons cultureel erfgoed.
Bij tradities onder studenten horen zaken als ontgroeningsrituelen, het opnemen van studenten van verschillende opleidingen in officiële studentenverenigingen en geregeld met elkaar borrelen.

200 jaar

De LKvV vertegenwoordigt 48 studentenverenigingen in de twaalf universiteitssteden. Sommige van die verenigingen bestaan al zo'n tweehonderd jaar.