Defensie wil overlast van motorcrossers in Marnewaard harder aanpakken

Defensie wil de overlast van motorcrossers in het militair oefenterrein Marnewaard in het Lauwersmeergebied harder aan gaan pakken.
Volgens Defensie komen er regelmatig klachten binnen van wandelaars en fietsers die bijna zijn aangereden door crossende motoren en quads. Daarnaast veroorzaken de motoren schade aan het natuurgebied en het oefenterrein.

'Milieudelict'
Controles leveren niet voldoende op. Daarom gaat Defensie in overleg met het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee om de crossoverlast aan te merken als economisch- of milieudelict. Op die manier zouden dan zwaardere straffen opgelegd kunnen worden, zoals het in beslag nemen van motoren.

Meer toezicht
De gemeente De Marne meldt dat het toezicht en de handhaving de komende maanden worden uitgebreid. 'We hopen de veiligheid van wandelaars en fietsers, maar ook van oefenende militairen, te waarborgen', aldus de gemeente.

De Marnewaard is opengesteld voor fietsers en voetgangers op de paden, met uitzondering van het oefendorp Marnehuizen. De toegang voor gemotoriseerd verkeer is in de Marnewaard verboden.
Meer over dit onderwerp:
MARNEWAARD
Deel dit artikel:

Recent nieuws