Precariobelasting vaak voor rekening huishoudens

Inwoners van ruim honderd gemeenten draaien op voor de belasting die nutsbedrijven moeten betalen op ondergrondse leidingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
De precariobelasting kan in sommige gevallen oplopen tot enkele tientallen euro's per jaar.

Indirect geld naar gemeentekas

Gemeenten kunnen belasting heffen voor het gebruik van ondergrondse leidingen. Nutsbedrijven rekenen deze belasting weer door aan hun klanten, die daarmee dus indirect de gemeentekas spekken.
Omdat de belasting indirect wordt betaald, lijken de woonlasten in een gemeente lager dan ze werkelijk zijn.

Plasterk wil belasting afschaffen

Niet in alle gemeenten wordt precariobelasting geheven. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat de precariobelasting wordt afgeschaft en wil een overgangsperiode van tien jaar hanteren.