COELO: 'Zwakke financiële positie Haren geen reden voor gemeentelijke herindeling'

De financiële positie van de gemeente Haren is sterk genoeg om zelfstandig te kunnen blijven. Haren heeft weliswaar financiële zorgen, maar dat is geen argument om te gaan fuseren met Groningen en Ten Boer. Dat is de conclusie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COELO).
Het onderzoek; 'Financiële positie Haren: reden voor herindeling?', richt zich enkel op de staat van het huishoudboekje van Haren in combinatie met de herindeling. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Burgercomité Haren.

Opdrachtgever

Het comité wil dat Haren ook in de toekomst zelfstandig blijft. De provincie wil dat Haren opgaat in een grotere gemeente. Eén van de argumenten om Haren samen te voegen is de zwakke financiële positie van de gemeente. Het burgercomité vond de provinciale onderbouwing ten opzichte van de financiën te summier. Daarom kreeg COELO de opdracht om een onderzoek te starten naar de financiële gezondheid van Haren.

Zwak, maar niet te zwak

Volgens het onderzoek is de financiële positie van Haren zwak, maar niet te zwak om zelfstandigheid op te geven. 'Harens financiële situatie levert geen acuut probleem op. Dat blijkt ook uit het feit dat de provincie de gemeente niet onder preventief toezicht heeft gesteld,' zo schrijft onderzoeker Maarten Allers van COELO in het rapport.

Wethouder Verbeek

Wethouder Michiel Verbeek is belast met het herindelingsdossier en komt na het lezen van het rapport tot de conclusie dat Haren, financieel gezien, zelfstandig kan blijven. 'COELO laat zien dat een gedwongen herindeling op financiële gronden volstrekt onterecht is,' aldus de Harener wethouder.
Tevreden
Het Burgercomité Haren, opdrachtgever van het onderzoek, is zeer content met de uitkomst van het onderzoek. 'Wij wilden dat een onafhankelijk deskundige zou kijken naar de maatregelen die Haren neemt om weer financieel gezond te worden,' aldus Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité. 'Wij willen dat dit herindelingstraject netjes en democratisch verloopt.' Maar dat verloopt het niet volgens Biezeveld. 'De provincie heeft het financiële ombuigingsplan van Haren helemaal niet bekeken. Dan kan je niet anders dan concluderen dat het besluit van de provincie voor herindeling genomen is op onvolledige, dus onjuiste informatie.'

Onderzoekskosten
Het onderzoek van COELO heeft veertienduizend euro gekost. Het burgercomité Haren heeft van de gemeente een subsidie gekregen van zesduizend euro om het onderzoek te bekostigen. COELO is een kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.