Shell op bezoek bij Heite: 'Van moeder tot moeder'

President-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland heeft maandag een bezoek gebracht aan Annemarie Heite in Bedum. Op verzoek van Shell is er vooraf geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Heite laat weten dat het 'een goed gesprek' was. 'We hebben geen blad voor de mond genomen,' meldt ze.

Open en veelzijdig

Van Loon laat via haar woordvoerder weten het gesprek als 'open en veelzijdig' te hebben ervaren. Ook zegt ze onder de indruk te zijn van de situatie rond de boerderij in Bedum. Heite heeft inmiddels een akkoord met de NAM over de afbraak en herbouw van haar boerderij.
'Het was goed om uit de eerste hand haar verhaal te horen. Dit verhaal is natuurlijk niet onbekend bij ons, maar het is altijd goed om in het gebied te zijn en het zelf aan te horen.'
Het bezoek van de Shell-topvrouw vloeit voort uit het optreden van Heite tijdens de aandeelhoudersvergadering van het concern in mei. Daar deed ze een dringend beroep op Shell 'kosten noch moeite te sparen om de veiligheid van de Groningers te garanderen'.

Van moeder tot moeder

Vervolgens beloofde Van Loon langs te komen in Bedum. 'Voor een gesprek van moeder tot moeder,' zo liet ze vooraf weten.
Heite zegt die uitnodiging met beide handen te hebben aangegrepen. 'Het is goed dat Shell de betrokkenheid bij Groningen op deze wijze toont. Het is van belang dat Shell niet wegkijkt van de problemen in Groningen. En dat hebben we goed duidelijk kunnen maken in dit gesprek,' licht Heite toe.

Werken aan oplossingen

De topvrouw van Shell wijst er op dat het persoonlijk gesprek met Heite was. 'Maar ik besef dat er meer soortgelijke situaties zijn. Het toont eens te meer het belang aan dat we met ons allen de schouders er onder moeten zetten en samen moeten werken aan oplossingen,' laat ze via haar woordvoerder weten.