Kamerverhuurbedrijf koopt prostitutiepanden in voormalige rosse buurt

Bulten Beheer BV heeft elf panden gekocht in het A-kwartier, de voormalige rosse buurt in Groningen. Het gaat onder meer om vijf leegstaande prostitutiepanden en een aantal appartementen in de Hoekstraat en de Vishoek. Wim Bulten is één van de grootste verhuurders van studentenkamers in de stad Groningen.
Het merendeel van het vastgoed was tot voor kort eigendom van voormalig raamexploitant en pandjesbaas Mario Music. Hij zat met de panden in zijn maag nadat de gemeente prostitutie in het A-kwartier eerder dit jaar verbood. Met de verkoop zou een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro gemoeid zijn. De nieuwe eigenaar wil de panden ombouwen tot woonunits. 'We willen er iets moois van maken, iets wat qua stijl past in de straat.'

Mix

De gemeente wil het A-kwartier de komende jaren opknappen. De buurt moet een mix worden van wonen en bedrijvigheid. In het bestemmingsplan is een verbod op kamerverhuur opgenomen, met uitzondering van de bestaande kamerverhuurpanden. Een eis die door de Bulten wordt gerespecteerd. 'De ene keer bouwen we een appartement, de andere keer een studentenwoning. Linksom of rechtsom, we maken er wat van.'
Maar de vastgoedondernemer is ook kritisch. 'Sinds ik met de gemeente in onderhandeling ben is het bestemmingsplan al een aantal keer gewijzigd. Om over het vergunningenbeleid nog maar te zwijgen: dat is te vaag en te traag.' Wil je de stad leefbaar houden dan moet er volgens Bulten wat gebeuren. 'Panden in Groningen staan te lang leeg. Als gemeente moet je er voor zorgen dat je de boel zo snel mogelijk weer aan de praat krijgt. Ook in dit geval. Doe je dat niet, dan leidt dat tot verkrotting.'

Compensatie

Voormalig eigenaar Mario Music en de gemeente Groningen stonden maandag overigens opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. De voormalig pandjesbaas eist compensatie voor het sluiten van het A-kwartier. Een onafhankelijke commissie oordeelde eerder al dat Music recht heeft op 500 duizend euro. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft dat advies naast zich neergelegd.

Lees ook