News Café heeft studenten terecht de deur gewezen

© Google Streetview
Het toegangsverbod dat het News Café aan het Waagplein in Groningen twee studenten oplegde, blijft van kracht. Dat heeft de rechter bepaald. De studenten vochten de beslissing vorige week aan in een kort geding.
De Groningse rechtenstudenten werden voor een jaar de toegang ontzegd nadat ze volgens het News Café op 19 maart overlast hadden veroorzaakt. Eén van de twee dronk uit een zelf meegebrachte fles tonic op het terras. Toen hij daarop werd aangesproken, noemde hij de bedrijfsleider een 'bevooroordeelde idioot'. Ook zou de portier voor 'nep-moslim' zijn uitgemaakt.

Halfjaar

In juni bood het News Café aan het verbod te beperken tot een halfjaar. Daar gingen de studenten niet mee akkoord. Volgens hen was dit ene incident onvoldoende voor een ontzegging. Dat ze eerder ook al voor overlast zouden hebben gezorgd, zoals het News Café beweerde, bestreden ze.
De rechter oordeelde echter dat het News Café hen in alle redelijkheid de deur heeft gewezen. 'Met name vanwege de beledigingen en de agressieve en dreigende wijze van communiceren. Dat de studenten naar eigen zeggen nooit de intentie hebben gehad om overlast te veroorzaken, doet aan de beleving van het personeel van het News Café niet af.'  

Eigen schuld

Volgens de rechter voerden de studenten onvoldoende redenen aan om het toegangsverbod per direct op te moeten heffen. Ze betoogden dat door het verbod hun reputatie werd geschaad. De rechter stelt dat ze dat helemaal aan zichzelf te danken hebben. Bovendien hebben ze nog genoeg andere plekken in de stad om uit te gaan.
De twee hoeven overigens nog maar een maandje te wachten tot ze het News Café weer mogen bezoeken. Het verbod wordt op 7 oktober opgeheven.