Corporaties: 'Gesprekken met NAM en CVW lopen vast'

De dertien corporaties, de C-13, in onze provincie zijn ontevreden over de samenwerking met de NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Daardoor kunnen ze hun huurders niet veilig huisvesten. Dat schrijven ze vrijdag aan de Tweede Kamer.
Aanleiding voor de brief is het bezoek van de kamercommissie Economische Zaken, komende maandag, naar het aardbevingsgebied. De woningcorporaties trekken aan de bel omdat ze naar eigen zeggen de problemen die voortvloeien uit de aardbevingen niet kunnen oplossen.

Helderheid
De C-13 stellen dat het niet lukt om al samenwerkend tot bevredigende oplossingen te komen. 'De gesprekken over oplossingen met NCG, NAM en CVW lopen vast. De C13-woningcorporaties willen de ruim 120.000 huurders van de ongeveer 60.000 woningen helderheid kunnen bieden over de veiligheid van een woning in het aardbevingsgebied.

Daartoe is duidelijkheid nodig op vijf punten: aardbevingen, veiligheid, versterken, geld en verantwoordelijkheid. Ze constateren dat ze met 150 woningversterkingen en duizenden herstelde schades nog niet veel wijzer zijn.

Lange termijn
Volgens de corporatie is er nog steeds geen duidelijkheid over zaken als de risico's van aardbevingen, de te hanteren bouwnormen, het tempo van het schadeherstel, en hun financiële tegemoetkoming. Daardoor zouden ze geen verstandig langetermijnbeleid kunnen voeren. En dus worden onderhoud en investeringen in renovaties steeds weer uitgesteld. Als dat te lang duurt leidt dat alleen maar tot meer schade, schrijven ze. Daar komt nog bij dat onduidelijk is wie het op welk terrein voor het zeggen heeft; het CVW, de NAM of Nationaal Coördinator Hans Alders

Geen keuze
De C13-corporaties doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om duidelijkheid te geven: 'Corporaties hebben anders dan particulieren niet de keuze tussen investeren of vertrekken. Wij zijn gebonden aan ons werkgebied en zolang er mensen uit onze doelgroep in ons werkgebied willen wonen, zullen wij goede en betaalbare sociale huurwoningen aanbieden. Wij staan voor onze huurders. De gang van zaken rondom de aardbevingsproblematiek is nu echter zodanig dat het voor ons moeilijk is onze verantwoordelijkheid daarvoor op een goede manier te nemen.'

Ze bepleiten onder meer een eenduidige inschatting van het risico van de aardbevingen, gemaakt door een onafhankelijke instantie, een eenduidige veiligheidsnorm, die zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw geldt en een duidelijke versterkingsregeling.

Lees ook:
- NAM: 'Schade-afhandeling mag geen blanco cheque worden'
- Dossier aardbevingen
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws