Brouns: 'Onverstandige keuze van Haren'

Gedeputeerde Patrick Brouns vindt het 'onverstandig' van de gemeente Haren om niet meer bij gesprekken die tot herindeling leiden aan te schuiven.
De meerderheid van de raad besloot maandagavond tijdens de raadsvergadering om de stekker uit het herindelingstraject te trekken.

Gebrek aan bestuurskracht

'Het is een onverstandige keuze, die geen enkel recht doen aan de inwoners van Haren. Het is het zoveelste besluit sinds 2007 wat weer gewijzigd wordt en daarmee een voorbeeld van de reden waarom wij ingrijpen. Het is duidelijk een gebrek aan bestuurskracht in deze gemeente', zegt Brouns.

Belangen

Met de beslissing geeft Haren de regie uit handen en kan geen invloed meer uitoefenen in beslissingen in een eventuele toekomstige fusie met gemeenten Groningen of Ten Boer. 'Haren kiest er voor om niet meer in de belangen van de bewoners mee te spreken. Ze geven daarmee een behoorlijke verantwoordelijkheid uit handen. Dat betekent dat wij als provincie er voor moeten zorgen dat de belangen van inwoners worden gewaarborgd.'
De beslissing van Haren betekent ook dat de gemeente onder curatele komt te staan en geen nieuwe financiële verplichtingen aan kan gaan. 'We zullen moeten gaan kijken op welke wijze we de toezicht vorm gaan geven', zegt Brouns.

COELO-rapport

Gemeente Haren baseerde de beslissing mede op het COELO-rapport waarin werd geconcludeerd dat er geen reden meer was om mee te werken aan een herindeling met Groningen en Ten Boer. Het rapport concludeerde dat de zwakke financiële positie geen reden geeft voor herindeling.
'Dat vind ik ongelooflijk', zegt Brouns. 'Wat er eigenlijk in het rapport staat is dat er stevig bezuinigd moet worden en als bewoner krijg je er minder voor.'
Volgende week dinsdag wordt de herindeling in Haren behandeld in het college van Gedeputeerde Staten.