Pieter Smit wil conflict met VCP 'als volwassenen' oplossen

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is 'onaangenaam verrast' over het feit dat de Verenigde Communistische Partij het vertrouwen in hem heeft opgezegd.
De communisten doen dat omdat de burgemeester hen naar eigen zeggen in een kwaad daglicht probeert te zetten. Steen des aanstoots is de rel rond het lekken van informatie over de komst van een noodopvang in Beerta. Een van de fractievoorzitters moet dat hebben doorverteld.
Volgens de VCP worden de communisten – en raadslid Jan Kenter in het bijzonder – erop aangekeken en worden alleen zij met naam en toenaam genoemd. De VCP heeft verklaard de burgemeester alleen nog te woord te willen staan in zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad.

'Vrij vergaand'

Pieter Smit: 'Ik heb een aantal uitnodigingen verstuurd aan de VCP en daar heb ik nog geen reactie op gehad. De uitnodiging staat dus nog steeds. En dan nu het vertrouwen opzeggen, dat is vrij vergaand, temeer daar het OM nog bezig is met het onderzoek naar het lekken. De heer Kenter heeft het over een hetze, maar het lijkt wel of die tegen mij gericht is.'
Dat Smit in de lek-affaire naar de VCP heeft gewezen vindt hij begrijpelijk: 'Degene die het op Facebook plaatste ís van de VCP en dan is het logisch dat ik dat meld aan het OM.'

Lucht klaren

Het is de vraag of er na het opzeggen van het vertrouwen nog sprake is van een werkbare situatie. Smit herhaalt dat zijn uitnodiging om te praten nog steeds staat. 'Ik ga ervan uit dat we dit als volwassenen oplossen en de lucht zullen klaren. En daarnaast wachten we op de uitkomst van het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie.'