Griffebrug ligt weer op zijn plek

De Griffebrug in Groningen hangt weer over het Winschoterdiep. De brug moest worden gerenoveerd wegens roest en andere slijtage.
Lastig voor het verkeer, want daarmee was een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad afgesloten.
Begin juli werd het zuidelijke deel van de brug eruit gehaald en een maand later teruggeplaatst. Het noordelijke deel is nu ook gerepareeerd.

Verkeershinder

'Het is voorspoedig verlopen', zegt woordvoerder van de gemeente. Omdat de brug uit twee delen bestaat en zo één deel van de brug open kon blijven, bleef de verkeershinder enigszins beperkt.
Maandagochtend vanaf 06.00 uur is de Griffebrug weer in beide richtingen toegankelijk.