Het Groninger Landschap heeft nieuwe plannen voor Bourtangerveld

Een nieuwe kleine akker bij het Bourtangerveld moet er voor zorgen dat vogels die het 's winters moeilijk hebben toch wat te eten hebben. Er worden gewassen op verbouwd die niet geoogst worden maar bedoeld zijn voor de dieren.
Dat is een plan van het Groninger Landschap om de leefomgeving van diersoorten in het natuurgebied te verbeteren. De natuurorganisatie heeft een beheerplan gemaakt. Daarin valt te lezen wat er met het gebied vlakbij de vesting Bourtange gaat gebeuren.

Geen bos

In het beheerplan worden maatregelen beschreven om bijvoorbeeld bomengroei tegen te gaan in het gebied. Als het Groninger Landschap niks doet dan verandert het gebied in één groot bos en dat is niet de bedoeling volgens natuurbeheerder Silvan Puijman: 'Een beetje bos is mooi maar we willen de natuurwaarde behouden die het heeft als schraalgrasland gebied'.
Woensdagavond is er voor omwonenden een informatieavond over het beheerplan van Het Groninger Landschap.