Hoogleraar: 'Zet voor elke klas een juf én een meester'

Het onderwijs is 'verfeminiseerd', zegt hoogleraar orthopedagogiek Alexander Minnaert. En dat is niet goed. Zijn oplossing: 'Zet twee docenten voor elke klas, een man en een vrouw.'
Het aantal meesters voor de klas daalt nog steeds. In Groningen is één op de acht leerkrachten een man. Daarmee doen 'we' het iets beter dan het landelijk gemiddelde van één op negen.

Enthousiasme en structuur

Grofweg zou je daarmee kunnen zeggen dat elke basisschool één meester voor de klas heeft staan. En dat is te weinig, zegt Minnaert.
'Kijk, het allerbelangrijkste is en blijft dat een docent enthousiast is. En structuur kan bieden aan de leerlingen. Maar daarnaast blijkt dat vooral jongens meer gebaat zijn bij een man voor de klas.'

Gedragsproblemen

Minnaert legt uit dat de meester een voorbeeldfunctie heeft voor jongens. 'Bovendien zijn jongens over het algemeen wat slordiger dan meisjes. Een meester kijkt daar wat sneller doorheen.'
Ook kinderen met gedragsproblemen zouden meer gebaat zijn bij een man voor de klas, zegt de hoogleraar.

Overgang naar de brugklas

Daar komt nog bij dat door de vele juffen voor de klas veel kinderen niet beter weten. En dan is de overgang naar de brugklas wel heel groot.
'De stap van basis naar voortgezet onderwijs is al heel wat. En dan krijg je ineens te maken met mannelijke docenten, terwijl je altijd alleen maar juffen hebt gehad. Dat is dan helemaal een grote overgang. Daarom is voldoende variatie nodig, in zowel type leerkrachten als ook mannen en vrouwen.'

Onderwijs is 'verfeminiseerd'

Maar hoe komt het dan dat er zo weinig meesters zijn? Minnaert: 'Het onderwijs is 'verfeminiseerd'. Dat komt omdat leerkracht altijd een beroep was dat vrouwen relatief makkelijk met een gezin konden combineren.'
Toch is er volgens de hoogleraar een oplossing: 'Zet voor elke klas twee docenten: een juf én een meester.' Maar hoe haalbaar dat is?