Kamer wil jaarlijks gaskraan verder kunnen dichtdraaien

Een motie van de PvdA om het kabinet te dwingen jaarlijks - indien nodig - de Groningse gaskraan verder dicht te draaien, krijgt woensdag brede steun in de Tweede Kamer.
De regeringspartij gaat er wel mee akkoord dat er het komend gasjaar 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem wordt gewonnen, maar verbindt daar via de motie strenge voorwaarden aan.

Jaarlijks overleg

Daarbij gaat het erom dat jaarlijks in overleg met de kamer besloten kan worden om de gasproductie te verminderen. In het ontwerp-gasbesluit wordt voorgesteld afspraken voor een periode van vijf jaar te maken over de hoogte van de winning. 
De motie van de PvdA-kamerlid Jan Vos wordt mede-ondertekend door D66, het CDA, de SP, ChristenUnie en GroenLinks.

Onafhankelijke schade-afwikkeling

Ook een motie van D66 krijgt brede steun. Daarin wordt het kabinet opgedragen de schade in Groningen onafhankelijk van de NAM af te wikkelen. 
Om dat te kunnen regelen wordt de regering verzocht Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders daarvoor 'de nodige bevoegdheden' te geven.

Lees ook: