Motie gasbesluit voor maar één jaar sneuvelt

Een motie van het CDA om een gasbesluit voor Groningen te nemen voor maar één in plaats van vijf jaar heeft het niet gehaald. Er is geen Kamermeerderheid voor.
Dat heeft tot gevolg dat het kabinet binnenkort een gasbesluit neemt voor de periode van vijf jaar. Regeringspartij PvdA heeft via een andere motie wel afgedwongen dat elk jaar de situatie opnieuw wordt bekeken en dus de gaskraan verder dicht zou kunnen. Dat voorstel krijgt wel brede steun.
Na het gasdebat van woensdag werd hier door noordelijke bestuurders al teleurgesteld op gereageerd. Ze vinden dat de regio bij die mogelijke tussentijdse ingrepen buitenspel wordt gezet. Ook betekent een besluit voor vijf jaar dat er tussentijds geen beroep bij de Raad van State mogelijk is.

NAM op afstand

Meer tevredenheid is er over een motie van D66 over het op afstand zetten van de NAM bij de schade-afhandeling. Die heeft wel een ruime meerderheid gehaald in het parlement.
Dat betekent dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders op dit gebied meer bevoegdheden krijgt. Hieraan is een onafhankelijke formulering van het schadeprotocol gekoppeld. Ook moet Alders zich ontfermen over het schadehandboek.
Volgens veel organisaties en Groningse bestuurders heeft de NAM nu nog een veel te grote vinger in de pap op het gebied van de schade-afhandeling. In de aangenomen D66-motie wordt ook afgedwongen dat er kwaliteitscriteria komen voor experts en contra-experts, die bij de beoordeling van schade worden ingezet.

Opkoopregeling

Een motie van de PVV voor een ruimere opkoopregeling heeft het niet gehaald. Dat geldt wel voor een voorstel van ChristenUnie om tot een onderzoeksprogramma voor door de gaswinning bedreigde monumenten te komen.
De regie daarover komt bij NCG Hans Alders te liggen, zo heeft de Kamer bepaald.