Groninger gemeenten staan voor nieuwe asielopgave

Nu de geplande asielzoekerscentra in onze provincie niet meer nodig zijn wacht de Groninger gemeenten een nieuwe uitdaging: het huisvesten van honderden statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning.
'Het meest wenselijk is natuurlijk dat de statushouders op de woningmarkt terecht kunnen Maar de huidige woningmarkt is verzadigd', zegt voorzitter Peter den Oudsten van de Bestuurlijke Regietafel Vluchtelingen, en tevens burgemeester van Groningen. 'Dat betekent dat een groot aantal van deze mensen tijdelijk gehuisvest moeten worden.'

Maximaal twee jaar

Dat tijdelijk huisvesten mag voor een periode van maximaal twee jaar. 'Als regietafel voeren we gesprekken met alle burgemeesters. Dat doen we binnen nu en een maand. Dan gaan we kijken waar draagvlak is en wat er nodig is.' In de stad Groningen moeten er dit jaar nog 400 statushouders gehuisvest worden. In de rest van de provincie gaat om zo'n duizend mensen.

Tijdelijke opvang

Volgend jaar komen daar waarschijnlijk nog eens duizend statushouders bij. Het vinden van geschikte woonruimte wordt een hele opgave, beseft ook Den Oudsten. 'Je kunt kijken naar bestaande gebouwen, maar bijvoorbeeld ook naar het plaatsen van nieuwe woonunits. Zo zouden de locatie die inmiddels geschikt zijn gemaakt voor de bouw van een azc, zouden ook gebruikt kunnen worden voor de tijdelijke opvang van statushouders.'

Integreren

Zo overweegt de gemeente Groningen om de noodopvang aan de Van Swietenlaan geschikt te maken voor de opvang van statushouders. 'De statushouders hebben een verblijfsvergunning en moeten kunnen integreren. En men moet natuurlijk met gezinnen in een eigen ruimte kunnen wonen', zegt Den Oudsten.
Daarnaast blijft de locatie aan de Energieweg in de stad een optie. Daar moet dan nog wel van alles gebouwd worden, maar ik acht het niet uitgesloten.'
Zodra de gesprekken met de burgemeesters zijn afgerond komt de regietafel vluchtelingen Groningen met een advies aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).