Rechtsbijstandverzekeringen zijn nog steeds taboe voor aardbevingsgebied

Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen nog steeds geen nieuwe rechtsbijstandverzekeringen afsluiten.
Dat blijkt uit onderzoek van MoneyView, een onafhankelijk onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners.

Een jaar geleden concludeerde RTV Noord al hetzelfde. Volgens Money View is die situatie niet veranderd.

Onvoorzienbare schade
De aanvraag voor een nieuwe verzekering door inwoners van Noordoost-Groningen wordt steevast afgewezen. Verzekeringen dekken alleen 'onvoorzienbare schade'. Daar is de afgelopen jaren bij schade door aardbevingen geen sprake van.

De onderzoekers MoneyView concluderen dat het moment waarop de aardbevingsrisico's in Groningen niet meer als onvoorzien worden gezien sterk verschilt. Zo hanteert DAS als startdatum 16 augustus 2012; de dag van de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge.

Anker gaat verder terug
Bij Univé is dat 25 januari 2013. Op datum sloeg het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) alarm over de situatie in Groningen.

De Groningse verzekeraar Anker gaat veel verder terug. Daar wordt de aardbeving van 3.5 op de schaal van Richter bij Middelstum van augustus 2006 als uitgangspunt genomen.

Lang niet altijd dekking
De onderzoekers voegen eraan toe dat ook mensen die voor deze data al een rechtsbijstandverzekering hadden 'niet zonder meer' kunnen rekenen op dekking van geschillen over aardbevingsschade.

'De verzekeraars stellen van geval tot geval te bekijken of en in hoeverre er rechtsbijstand wordt geboden of vergoed', zo wordt geconcludeerd door MoneyView.
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws