Kabinet legt gaswinning Groningen voor vijf jaar vast

Wat verwacht werd, is nu zeker. Het kabinet heeft besloten de komende vijf jaar jaarlijks 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem te halen.
Premier Mark Rutte heeft dat vrijdag bekendgemaakt.
De minister-president wijst er daarbij op dat de gaswinning in Groningen de afgelopen jaren gehalveerd is. 'Leidraad van dit besluit is de veiligheid van de inwoners van Groningen. Wij werken hiermee aan de veiligheid en het herwinnen van het vertrouwen', licht Rutte toe.

Jaarlijkse evaluatie

Er wordt bij het gasbesluit wel een jaarlijks evaluatiemoment ingebouwd. Daarbij kan alsnog worden besloten om de gaskraan verder dicht te draaien.
Daarmee komt de regering tegemoet aan een motie van de PvdA. Bij het gasdebat van vorige week was al duidelijk dat door de opstellling van de regeringspartijen VVD en PvdA het deze kant op zou gaan.
Groningse bestuurders lieten al weten weinig goede woorden over te hebben voor de periode van vijf jaar. Zo heeft de regio de indruk buitenspel te staan bij afspraken voor zo'n lange periode.

Zienswijzen

Het besluit van het kabinet komt grotendeels overeen met het in juni gepresenteerde ontwerp. Daar zijn 5530 zienswijzen tegen ingediend. Daarvan zijn 252 uniek; bij de rest gaat het om voorgedrukte bezwaarschriften.
Van de Groningse overheden zijn 29 zienswijzen op het ministerie binnengekomen. In de meeste gevallen wordt er voor gepleit de gaskraan verder terug te draaien.

Aangescherpt

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken hebben de zienswijzen het kabinetsbesluit aangescherpt. 'En wel op het gebied van onder meer veiligheid en schade, de rollen en verantwoordelijkheden die worden toegeschreven aan verschillende partijen en de opleverdata van rapporten', licht de bewindsman toe in een brief aan de Tweede Kamer.
Het kabinetsbesluit ligt vanaf eind deze maand zes weken ter inzage. Daarna kunnen betrokkenen in beroep gaan bij de Raad van State. Die weg is overigens daarna afgesloten, omdat het een gasbesluit is voor vijf jaar.