Personeel Centrum Veilig Wonen wordt zelfs privé belaagd

Ze worden zelden met open armen ontvangen. Integendeel zelfs. En dat steekt.
Het personeel van het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat gebukt onder de grievende wijze waarop ze regelmatig tegemoet worden getreden. Niet alleen tijdens hun dagelijkse werk, maar ook in hun privéleven.

Er is stevige kritiek op het CVW, dat anderhalf jaar geleden de afwikkeling van schade door gaswinning van de NAM heeft overgenomen.

Grievend
En dat loopt lang niet altijd gladjes. Zo krijgen de driehonderd werknemers regelmatig wat voor de voeten geworpen. Tijdens en buiten hun werk. Luid en duidelijk. 'En dat kan grievend en heel soms zelfs bedreigend zijn,' weet directielid Jan Emmo Hut.

Voor de directie is dat aanleiding om in actie te komen. Zo is er recent een speciale bijeenkomst geweest, waar uitvoerig over de onheuse bejegening is gesproken. Met als motto: gedeelde smart is halve smart.

Hut: 'Ervaringen delen helpt. En we geven elkaar ook tips hoe je hier mee om moet gaan. Daar vinden mensen steun in.'

Het gaat dubbelop. Ook bij hun werk hebben de CVW-medewerkers regelmatig te maken met boosheid en soms agressie.

Sportclub
En dan wacht na gedane arbeid nog de kritiek uit de eigen omgeving. 'Een groot deel van ons personeel woont in het aardbevingsgebied. In de supermarkt, op het sportveld en op verjaardagsfeestjes worden ze aangesproken op alles wat er in de ogen van de mensen fout gaat bij het CVW. Daar hebben ze echt last van,' zegt Hut.

Dat wordt beaamd door bewonersbegeleider Dimitri Meertens. 'Het speelt zeker bij ons. Zelf ben ik al wat ouder en heb de nodige ervaring in de hulpverlening, dat scheelt. Maar ik merk wel dat vooral de jongere collega's hier mee worstelen.'

Angst
Op de vraag of zijn mensen ook echt bang zijn tijdens en buiten hun werk, reageert Hut als volgt: 'Kijk, dat speelt natuurlijk wel als veertig bezetters binnenkomen en ons personeel niet weet wat ze gaan doen. Maar dat trekt na zo'n actie wel weer weg. Het voortdurende idee je te moeten verantwoorden aan alles iedereen wat je hier doet, grijpt dieper in.'

Hut denkt dat de eerste bijeenkomst over dit gevoelige onderwerp al vruchten heeft afgeworpen. 'Ons personeel is daar heel goed over te spreken. Er alleen al met z'n allen over praten helpt al.'
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok APPINGEDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws