Opstartbijdrage voor energie-initiatieven in aardbevingsgebied

De komende jaren is 400.000 euro subsidie beschikbaar voor bedrijven en inwoners in het aardbevingsgebied die geld nodig hebben voor een energieproject.
Het geld kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor het oprichten van een coöperatie, een ledenwerfcampagne of een haalbaarheidsstudie. Het is voor projecten die een duwtje in de rug nodig hebben.
'Veel initiatieven ontbreekt het aan budget om een project daadwerkelijk van de grond te krijgen. Met het geld wordt de drempel weggenomen', zegt Janneke Wolkorte van Natuur-en milieufederatie Groningen.
Er kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd per initiatief. Volgens Wolkorte zijn de eerste bijdrages al binnen.
Het totaalbedrag komt uit het programma Lokale Energietransitie. Het is onderdeel van de vijf miljoen euro die Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders beschikbaar heeft gesteld voor het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen.
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Provincie Groningen, Grunneger Power, Groninger Energie Koepel en Natuur-en Milieufederatie Groningen. Informatie kan worden aangevraagd bij www.ServicepuntLEV.nl