Groningse ChristenUnie wil rechtspositie van inwoners bevingsgebied versterken

De rechten voor mensen in het aardbevingsgebied moeten veel duidelijker worden. Dat vindt de ChristenUnie in Provinciale Staten. 'Bijvoorbeeld namens wie de Nationale Coördinator Groningen een besluit neemt is onduidelijk', zegt fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.
'Dat heeft grote gevolgen. Denk maar aan de uitkoopregeling die er was. Er is geloot, omdat er teveel mensen aan die voorwaarden voldeden. De mensen die zijn uitgeloot waren konden niks tegen dat besluit doen', zegt Van der Graaf.

'Waar kunnen mensen bezwaar maken?'
'Neemt Nationaal Coördinator Hans Alders dat besluit namens de NAM of de overheid? Waar kunnen mensen dan een bezwaar indienen? Dat soort zaken is nu niet duidelijk. Er moeten meer mogelijkheden komen voor mensen om hun recht te kunnen halen. Dat moet vastgelegd worden in de wet.'

Wie bepaalt wetgeving?
De ChristenUnie gaat een motie indienen om de rechtspositie van mensen in het bevingsgebied te versterken. Van der Graaf beseft echter wel dat de provincie de wetgeving niet bepaalt: 'Maar de provincie praat wel mee over de onderwerpen waar Alders mee aan de slag moet gaan. We moeten daarom de gedeputeerde met een opdracht op pad sturen.'

Lobbyen
De politica hoopt om een meerderheid voor de motie mee te krijgen: 'Ik ben nu druk bezig achter de schermen om dat voor elkaar te krijgen. Woensdag voeren we het debat met de andere partijen.'
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws